نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمک خوراکی یددار تک نفره بلفی طلایی

 • وزن : 3 الی 4 گرم
 • 250 الی 350 عدد هر 1 کیلوگرم
 • در بسته بندی های 1 کیلوگرمی
 • نمک تصفیه شده خوراکی یددار
 • بسته بندی 3 لایه آلومینیومی
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

سماق تک نفره بلفی طلایی

 • 400 الی 500 عدد هر 1 کیلوگرم
 • وزن : 2 الی 2.5 گرم
 • در بسته بندی های یک کیلوگرمی
 • سماق تک نفره
 • بسته بندی 3 لایه آلومینیومی
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

سماق هودین تک نفره

 • 400 الی 500 عدد هر 1 کیلوگرم
 • وزن : 2 الی 2.5 گرم
 • در بسته بندی های یک کیلوگرمی
 • سماق تک نفره
 • بسته بندی 2 لایه
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

فلفل سیاه تک نفره بلفی طلایی

 • وزن : 1 الی 1.5 گرم
 • 750 الی 1000 عدد هر 1 کیلوگرم
 • در بسته بندی های نیم کیلوگرمی
 • فلفل سیاه تک نفره
 • بسته بندی 3 لایه آلومینیومی
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

فلفل سیاه هودین تک نفره

 • 850 الی 1000 عدد هر 1 کیلوگرم
 • وزن : 1 الی 1.5 گرم
 • در بسته بندی های نیم کیلوگرمی
 • فلفل سیاه تک نفره
 • بسته بندی 2 لایه
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

آویشن تک نفره بلفی طلایی

 • وزن : 1 الی 1.5 گرم
 • 800 الی 1000 عدد هر 1 کیلوگرم
 • در بسته بندی های نیم کیلویی
 • آویشن تک نفره
 • بسته بندی 3 لایه آلومینیومی
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

آویشن هودین تک نفره

 • 850 الی 1000 عدد هر 1 کیلوگرم
 • وزن : 1 الی 1.5 گرم
 • در بسته بندی های نیم کیلوگرمی
 • آویشن تک نفره
 • بسته بندی 2 لایه
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

فلفل قرمز تک نفره بلفی طلایی

 • 400 الی 500 عدد هر 1 کیلوگرم
 • وزن : 2 الی 2.5 گرم
 • در بسته بندی های نیم کیلوگرمی
 • فلفل قرمز تک نفره
 • بسته بندی 3 لایه آلومینیومی
 • دارای ایزی اپن
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول