نمایش 1–8 از 36 نتیجه

زردچوبه هودین 1کیلوگرمی

 • پاکت 1 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

زردچوبه هودین 5کیلوگرمی

 
 • پاکت 5 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

فلفل سیاه هودین 1کیلوگرمی

 • پاکت 1 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

فلفل سیاه هودین 5کیلوگرمی

 
 • پاکت 5 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

دارچین هودین1کیلوگرمی

 • پاکت 1 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

دارچین هودین 5کیلوگرمی

 
 • پاکت 5 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

سماق هودین1کیلوگرمی

 • پاکت 1 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول

سماق هودین 5کیلوگرمی

 
 • پاکت 5 کیلوگرمی
 • زیپ کیپ دار
 • دست دار جهت حمل آسان
 • پاکت سه لایه
 • نفوذ ناپذیری رطوبت و نور
 • نگهداری با حفظ کیفیت محصول